VMA utför nu en reningsanläggning för Kretslopp & Vatten bakom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta är ett forskningsprojekt som avser att rena dagvatten från tungmetaller.

Dagvattenledningen (betong 1500mm) skall nu ledas om till reningsanläggningar innan den rinner ut i Vitsippsbäcken.

Projektet beräknas vara klart i mars 2022.