Denna fina miljömaskin, Volvo L90H, med senaste motorsteget, miljöoljor samt den fossilfria Dieseln HVO100 i tanken är senaste tillskottet i vår moderna maskinpark för att säkerställa att VMA:s och våra kunders miljöavtryck minimeras i största möjliga mån. Hjullastaren körs just nu på VMA:s projekt Björkhöjdsskolan för Trafikkontoret i Göteborg.